Proč musí Nejvyšší soud zamítnout zavádějící petici proti 26 veršům Koránu

Ve svatém Koránu není jediný verš, který propaguje násilí nebo terorismus, pokud je čten ve správném kontextu.

Zatímco se Rizvi snaží rozvířit sršní hnízdo, trend zapojování Nejvyššího soudu do náboženských záležitostí není udržitelný.

V nedávném PIL u Nejvyššího soudu Waseem Rizvi, bývalý předseda Shia Waqf Board v UP, požadoval odstranění 26 veršů ze Svatého Koránu s tvrzením, že teroristé tyto verše používali k propagaci džihádu.

Předtím také napsal ministerskému předsedovi a požádal ho, aby zavřel všechny medresy od té doby, co se chovají teroristé. Zatímco se Rizvi snaží rozvířit sršní hnízdo, trend zapojování Nejvyššího soudu do náboženských záležitostí není udržitelný.

Je pravda, že nejvyšší soud rozhodl o zákonu o trojím talaku, který byl nanejvýš důležitý, přičemž měl na zřeteli, jak byly muslimské ženy rozváděny během jediného zasedání. Ale v případě veršů Koránu není soud tím správným fórem nebo orgánem k rozhodování, které verše mohou být povoleny nebo odstraněny.

Jednalo by se o vážný zásah do náboženského přesvědčení komunity, který by ovlivnil jejich právo na svobodu náboženského vyznání. Pokud se některý soud bude zabývat takovou žádostí, může zítra čelit podobným žádostem o odstranění veršů z náboženských knih a písem jiných náboženských komunit.

Pozitivní je, že nejen muslimové, ale téměř všichni hinduističtí bratři věří, že petice je falešná. Odsoudili ji také významní lidé a vzdělaní učenci ze šíitské i sunnitské komunity. Taková bizarní, frivolní a znepokojivá petice si zaslouží být okamžitě zamítnuta.

Ve svatém Koránu není jediný verš, který propaguje násilí nebo terorismus, pokud je čten ve správném kontextu. Korán odsuzuje neoprávněné násilí a terorismus a zároveň umožňuje sebeobranu. Pouze zkreslené čtení veršů vytržených z kontextu může vést k názorům, jako je Rizviho.

Aniž by prošel skutečným významem a výkladem 26 veršů, vznesl tento islám-baiter nepodložená obvinění proti třem chalífům (Abú Bakr, Umar a Usman). Zcela nepochopil, že těch 26 veršů bylo kategorizováno jako válečné verše a byly v platnosti v době svatých válek. Žádný muslim na tom nezakládá své jednání. Samotný význam slova islám je podřízenost. Zapomeňte na to, že někomu vezmete život, Prorok (PBUH) věřil, že největším hříchem je drásání lidských srdcí a ubližování jim.

Rizviho argument je, že někteří teroristé a svéhlaví muslimové citují tyto verše, aby ospravedlnili vraždění nevinných. Ale i kdyby tyto verše neexistovaly, teroristé by nepřestali se svým násilím. Kdyby četli a rozuměli Koránu, byli by posly míru, ne smrti! Když teroristé z ISIS při natáčení násilných činů vyvěšují Kalimah na černou vlajku, záměrně poskvrňují islám. Bohužel pro laika se to stává symbolem islámských zásad, což je mylná představa.

Písma náboženství jsou konečným zněním jejich tvůrce a je třeba je všemi prostředky ctít – nelze změnit ani slovo, čárku nebo tečku.

V minulosti vyvolala protiislámská propaganda Taslimy Nasreen, Salmana Rushdieho nebo dánské karikatury mnoho zmatků. Zabití středoškolského učitele francouzštiny Samuela Patyho v Paříži bylo jedním z takových odsouzeníhodných následků. Pachatel zločinu nikdy nevěděl, že by jeho čin byl tvrdě odsouzen samotným Prorokem.

Tito vrazi s vymytým mozkem se musí naučit, že islám nemá pro takové zabíjení prostor. Proč zároveň lidé pod rouchem svobody projevu provokují přesvědčení komunity? Je pravda, že křesťané nebudou uraženi karikaturami Ježíše Krista, ale není to stejné s muslimy nebo hinduisty. Zesnulý MF Husain musel čelit spoustě flak a odejít do dobrovolného exilu v Dubaji a Velké Británii za kritiku jeho obrazu Saraswati.

Starý zákon je plný příběhů o božsky nařízených vraždách a válce, ale asi dvě miliardy křesťanů dnes následují slovo Páně spojené s Novým zákonem, který obsahuje Ježíšův příkaz milovat bližního svého, jako miluješ sebe. Muslimové také čelí podobné dichotomii myšlenek v Koránu.

V jedné části Písmo říká: La ikraha fiddeen , což znamená, že ve věcech víry neexistuje žádné vymáhání/nátlak. Korán také říká o jiných náboženstvích, Lakum dinokum waley yadeen , což znamená pro tebe, tvé náboženství, pro mě, moje.

Nicméně okrajová menšina, která se vyžívala v zabíjení nevinných, proměnila bohabojného a zákony dodržujícího muslima kdekoli na světě v objekt podezření.

Je dobře, že Národní komise pro menšiny Rizviho odsoudila tím, že mu za jeho absurdní petici poslala ostré upozornění, že jeho prohlášení je provokativní a narušuje rovnováhu komunální harmonie sekulárního národa a poškozuje nálady náboženské menšinové komunity.

Nejvyšší soud se nesmí zabývat touto peticí, která zraňuje náboženské cítění miliard muslimů po celém světě, a musí požádat Rizviho, aby se omluvil, navrhl hlavní imám Indie imám Umer Ahmed Ilyasi.

Jako zákonodárný občan tohoto velkého národa bych chtěl apelovat na všechny své souvěrce, aby zachovali disciplínu, zachovali klid a pokojně zaregistrovali svůj protest proti této scestné petici.

Spisovatel je kancléř, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad