Čtení mezi řádky jako jazyk je kooptován

Jak se jazyk stal více politizovaným a neprůhlednějším, nové nebo neznámé fráze a slovní obraty se staly snáze pochopitelné nikoli pomocí slovníku, ale pomocí asociace.

Jediné, co můžeme říci, je, že slovo „demokracie“ má zjevně nějakou inherentní pozitivní konotaci, pokud si takové opačné pozice chtějí nárokovat jeho prapor. (Ilustrace: Suvajit Dey)

V dnešní době je téměř nemožné analyzovat jazyk. V minulosti, když někdo použil frázi nebo slovní obrat, kterému člověk úplně nerozuměl, věděl, že jde obvykle o jeho vlastní neznalost a ne o hlubší spiknutí někoho jiného s cílem uvést v omyl.

Později, jak se jazyk stal více politizovaným a neprůhlednějším, nové nebo neznámé fráze a slovní obraty se staly snáze pochopitelné nikoli pomocí slovníku, ale pomocí asociace. Každý, kdo má nějaké znalosti o USA, například ví, že být „pro-life“ neznamená být proti válce. Tento termín je místo toho zkratkovým výrazem používaným konzervativci k popisu jejich opozice vůči právu ženy na potrat. A ‚pro-choice‘ je sebepopis těch, kteří věří, že žena má právo rozhodovat o své vlastní reprodukční trajektorii.

Ale co uděláme teď, když už ani takové asociativní významy nejsou jasné? Co uděláme, když věrnost „demokratickým principům“ potvrdí ti, kdo věří, že demokracie znamená sklonit se před vůlí většiny, stejně jako ti, kteří věří, že demokracie znamená chránit práva menšin? Jediné, co můžeme říci, je, že slovo „demokracie“ má zjevně nějakou inherentní pozitivní konotaci, pokud si takové opačné pozice chtějí nárokovat jeho prapor.Připomněl jsem si toto kooptování morálně nebo emocionálně přesvědčivého jazyka před několika týdny, když jsem četl o oficiálním zahájení něčeho, co se nazývá ‚Ženevské konsensuální prohlášení o podpoře zdraví žen a posilování rodiny‘. Moje okamžitá reakce bylo zívnutí; ještě jedna deklarace Organizace spojených národů – bezzubá, i když ji podepsala většina národů světa, a navíc musí být nudná, rozvláčná a politicky korektní.

Tento první závěr byl podpořen letmým pohledem na dokument – ​​každá klauzule a odstavec začínaly jedním z mála slov nadměrně používaných v deklaracích OSN – znovu potvrdit, zdůraznit, uznat, zajistit, zlepšit a zabezpečit, budovat, rozvíjet, podporovat, zapojit. Co se nelíbí na ušlechtilých záměrech OSN a jejím obtížném základním úkolu, kterým je obvykle přimět asi 150 vlád, aby podepsaly to, co si zaujímá – lidská práva, HIV a AIDS, všeobecné zdravotní pojištění, práva původních obyvatel atd. na.

Pak ale začaly zvonit zvony. Příliš mnoho věcí v této deklaraci se nezdálo úplně správné. Zaprvé, jeho spuštění spolupořádal zapřisáhlý nepřítel OSN – vláda USA. Po všech hanebnostech a omezování zdrojů OSN, do kterých se prezident Trump zapojil, se zdálo velmi zvláštní, že jeho vláda bude skutečně hostit zahájení deklarace OSN. Zadruhé, podepsalo ho pouhých 32 zemí – jedním z důležitých důvodů nevýraznosti mnoha rezolucí OSN je to, že tyto dokumenty musí být značně rozmělněny, aby bylo dosaženo konsensu mezi jejími 193 členskými státy.

Ale jeho nejzáhadnějším rysem byl jeho samotný název: Podpora zdraví žen a posílení rodiny! To vše – ženy, zdraví, rodina – jsou všechna důležitá klíčová slova, se kterými by OSN neměla žádné zdánlivé problémy, alespoň na první pohled. Jako člen Guttmacher-Lancetovy komise pro reprodukční a sexuální zdraví a práva mám o tyto otázky mimořádný akademický i politický zájem, a tak se brzy zdálo povinností přečíst si tuto deklaraci úplněji. A to, co otevírá oči, používá pokrokový jazyk OSN a obhájců ženských práv, aby prosazoval pravý opak. Tento dokument je v podstatě výzvou ke zvýšení omezení reprodukčního zdraví žen, zejména potratů, a výzvou k odmítnutí jakýchkoli nekonvenčních neheterosexuálních práv na budování a příslušnost k „rodině“.

To jsou její ústřední návrhy, formulované v neúprosném jazyce lidských práv a lidské bezpečnosti a rodiny jako „přirozené a základní skupinové jednotky společnosti“. Dokument také používá společensky přijatelnější jazyk „rovná práva mužů a žen na všechna občanská a politická práva“.

Ústřední regresivní sklon Deklarace vysvětluje jak malý počet jejích signatářů, tak jejich sporný rekord v ochraně reprodukčních práv žen nebo lidských práv sexuálních menšin – kromě USA jsou na seznamu také Maďarsko, Brazílie, Indonésie, Polsko. , Saúdská Arábie, Súdán, Uganda a Zambie. Polsko nedávno dále zpřísnilo své již tak restriktivní zákony o potratech. V rámci USA bude muset nově zvolený prezident Joe Biden tvrdě tlačit na potlačení podobných iniciativ.

Jiné vlády s velmi odlišnými agendami se také mohou cítit více povzbuzeny takovými chytrými „morálními“ zprávami, které prosazují různé formy zásahů do soukromých životů jednotlivců. Použijeme-li jazyk altruismu, máme již čekající parlamentní návrhy zákonů o potřebě „kontroly populace“ v Indii, i když máme také obnaženější tvrzení mimoparlamentních členů, že ve skutečnosti by to měla být reprodukční práva určitých skupin. být potlačena.

Posypáním svého dokumentu slovy, frázemi a větami, které byly dlouho považovány za hájemství sociálně vyspělých skupin, si nyní mohou signatáři této Ženevské deklarace nárokovat morální výsost. Všichni jsme nyní zastánci lidských práv. Neříkali jsme to právě?

Autor je profesor Cornell University. Národní redaktor Shalini Langer je kurátorem čtrnáctideníku „She Said“.