Následná předsednictví Francie a Indie jsou silou dobra v Radě bezpečnosti OSN

Emmanuel Lenain píše: Tváří v tvář konvenčnímu soupeření a nadnárodním hrozbám jsou naše země přesvědčeny, že mír a stabilitu mohou zajistit pouze koordinované reakce zaměřené na člověka.

Francouzský prezident Emmanuel Macron s premiérem Narendrou Modim. (Reuters)

Utváření strategického partnerství mezi Francií a Indií se odehrává nejen v Paříži a Dillí, ale také v New Yorku, u stolu Rady bezpečnosti OSN, kde naše dvě země v současnosti sedí vedle sebe. A skutečně, přes léto budou Francie a Indie v čele úsilí OSN, protože budou v červenci a srpnu předsedat Radě bezpečnosti.

Naší společnou prioritou je obrana mnohostranného systému založeného na pravidlech proti mnoha krizím 21. století. Tváří v tvář konvenčnímu soupeření a nadnárodním hrozbám – jako je terorismus, nové formy nejistoty vyvolané změnou klimatu nebo pandemiemi, zpochybňování univerzálních principů mezinárodního práva – jsou naše země přesvědčeny, že mír a stabilitu mohou zajistit pouze koordinované reakce zaměřené na člověka.

Za tímto účelem musí být Organizace spojených národů připravena se vyvíjet. Výzva ministra zahraničních věcí S. Jaishankara po reformovaném multilateralismu je proto mé zemi drahá a odráží dlouhodobé úsilí Francie o to, aby byla Organizace spojených národů reprezentativnější a efektivnější.To vyžaduje reformu Rady bezpečnosti, která nese primární odpovědnost za mezinárodní mír a bezpečnost podle charty OSN. Jsme zastánci toho, aby rada zvážila vznik nových pravomocí, které jsou schopny významně přispět k její činnosti. Francie upřednostňuje rozšíření rady v obou kategoriích členství, stálé i nestálé. Podporujeme kandidatury Indie a tří dalších členů G4 (Německo, Japonsko, Brazílie) na trvalá místa. Indii skutečně vidíme jako hlavní a odpovědnou mocnost, jejíž stálá přítomnost u stolu rady by byla silou dobra. Stejně jako Indie si také přejeme větší přítomnost Afriky mezi stálými i nestálými členy. Rozšířená rada tak mohla mít až 25 členů. Učinilo by to Radu bezpečnosti reprezentativnější pro dnešní svět a posílilo by její autoritu při zachování její exekutivní a operativní povahy.

Je nejvyšší čas, abychom s touto reformou pokročili. Proto Francie spolu s Indií vyzývá k bezodkladnému zahájení jednání a na základě návrhu textu jednotného dokumentu.

Jako doplněk a současně musíme zajistit, aby Rada bezpečnosti plně převzala svou odpovědnost a přijala opatření, zejména k ukončení masových zvěrstev. Patová situace v radě podporuje beztrestnost, radikalizaci a narušuje univerzální principy mezinárodního práva. To nás vede k úvahám o smyslu pro odpovědnost, který je neodmyslitelně spojen s použitím práva veta stálými členy. V tomto ohledu Francie navrhla kolektivní a dobrovolnou dohodu mezi současnými stálými členy Rady bezpečnosti v tom smyslu, že se zdrží použití práva veta v případě masových zvěrstev, jako jsou zločiny genocidy, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny na velké měřítko. Jsme rádi, že tato iniciativa získala širokou podporu. K dnešnímu dni oficiálně podporuje toto úsilí, jehož cílem je zefektivnění multilateralismu, 105 zemí ze všech kontinentů, včetně několika členů G4. Doufáme, že se připojí i Indie.

Kromě práce na reformě OSN jsou Francie a Indie proaktivní v klíčových otázkách agendy Rady bezpečnosti. Naše po sobě jdoucí předsednictví Rady v červenci a srpnu nabízejí vítanou příležitost spojit síly na společných prioritách, jako je aktivní ochrana civilistů v oblastech konfliktů, například v Africe nebo západní Asii, důsledné provádění zbrojních embarg, posilování humanitárního prostoru a také modernizace mírových misí, k nimž Indie a Francie významně přispívají.

Pro přípravu na produktivní léto multilateralismu budou každodenní kontakty mezi našimi stálými misemi v New Yorku a důvěra na všech pracovních úrovních mezi našimi hlavními městy neocenitelným přínosem. A jsem přesvědčen, že naše otevřená diplomatická praxe zaměřená na výsledky pomůže dosáhnout konsensu a přinést konkrétní výsledky v Radě bezpečnosti. Bude to další příklad toho, jak naše bilaterální strategické partnerství působí jako multilaterální síla pro dobro.

Tento sloupek se poprvé objevil v tištěném vydání 1. července 2021 pod názvem ‚Mnohostranná síla pro dobro‘. Autor je francouzský velvyslanec v Indii